تعرفه پلن های آگهی
هر ستاره در سایت ماه عروس به تاریخ امروز 15000 تومان به ازاء یک ماه آگهی محاسبه می شود.

 • چهار ستاره

  60000 تومان در ماه
  • امکانات عمومی
  • گالری عکس
  • نمایش در صفحه اول
  • قرارگیری در صدر جداول
 • پنج ستاره

  75000 تومان در ماه
  • امکانات عمومی
  • گالری عکس
  • جایگاه متوسط
  • نمایش در صفحه اول
 • شش ستاره

  90000 تومان در ماه
  • امکانات عمومی
  • گالری عکس
  • نمایش در صفحه اول
  • قرارگیری در صدر جداول
 • بهترین انتخاب

  هفت ستاره

  105000 تومان در ماه
  • امکانات عمومی
  • گالری عکس
  • نمایش در صفحه اول
  • قرارگیری در صدر جداول

عضویت در خبرنامه ماه عروس

جهت مشاوره و حضور در سایت ماه عروس تماس حاصل فرمایید
info [at] maharoos.net 0990-5284500