دوران نامزدی

نکات کلی دوران نامزدی

نکات کلی دوران نامزدی
به قلم مشاور

کارکرد اصلی این دوره که بهتر است بین یک تا شش ماه به طول انجامد، افزایش شناخت از طریق معاشرت طرفین با همدیگر و خانواده هایشان، پرورش عشق و صمیمیت، و آماده شدن برای انجام مراسم ازدواج و ورود به دوران عقد است. اجرای صیغه عقد موقت، بدون داشتن روابط جنسی جدی در این دوران توصیه می شود

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید