دوران نامزدی

مرزها و حریم های دوره نامزدی

حریم های نامزدی
به قلم مشاور
 • انسان ها موجوداتی پیچیده ای هستند و گاهی نقش یک آدم پیچیده را بازی می کنند یا اینکه پیچیده نیستند اما مهارت انسان شناسی شان ضعیف است.

مثل فرایند خانه خریدن که ابتدا به کسی سفارش میدهید تا آن خانه مورد نظر را پیدا کند بعد با مشاوربه دیدن آن می روید سپس تحقیق می کنید و قرارداد میکنید و قولنامه می نویسید و در آخر سند

مخصوص آن را تحویل می گیرید. پس همانطور که خرید مسکن طی مراحل و پس از بررسی هایی

انجام می شود تا فرد دچار زیان نشود در مورد ازدواج که مهم ترین انتخاب است این فرایند با دقت

بیشتری باید انجام و طی مراحل صورت گیرد.

 • در دوره آشنایی دو طرف سوالات متعدد از یکدیگر می پرس‌اند و ممکن است رفت و آمدهای خانوادگی داشته باشند و شناخت نسبت به هم پیدا کنند و زمانی که وارد نامزدی می شوند که خوب بودن طرف را بررسی کرده اند و به پسند اولیه و جور بودن رسیده باشند و برای هم دلنشین تر شده‌اند و احساساتشان نسبت به هم شکل گرفته باشد. در واقع در این مرحله فرد مطمئن است که طرف مقابل را پسندیده و هر دو خوب اند و باهم جورند. در این هنگام مهربون و نامزدی شروع می شود.
 • در دوره نامزدی تعهد، قرارداد اجتماعی و نظارت اجتماعی وجود دارد که در دوره آشنایی وجود ندارد.

تعهد یعنی: در دوره آشنایی نسبت به هم تعهدی ندارید و همزمان می توانید کیس را با هم بررسی کنید.

 • دوره نامزدی دوره مجاز ابراز احساس است اگر در آشنایی بررسی عمیق صورت نگرفته باشد ابراز احساس در نامزدی ممکن است چشم آنها را روی حقایق ببندد اما اگر بررسی و شناخت دوره آشنایی عمیق باشد دوره نامزدی بهترین دوره پرورش صمیمیت و عشق ورزی و احساساست ودوره چک کردن قراردادهاست، یعنی بررسی کنید که او به قول و قرارهایش وفادار و متعهد است یا نه.

از اولین دیدار تا زمان عقد حداقل باید 6 ماه باشد. اگر هر دو نفر همشهری باشند دوره آشنایی حداکثر 1 ماه و کسانی که از هم دورند حداکثر 3 ماه مجاز است. مابقی 6 ماه به نامزدی تعلق می گیرد.

 • بهترین راه‌های شناخت:
 1. روش های درست تحقیق.
 2. گفتگوی رو در رو در حضور خانواده و افراد با تجربه متخصص.

 • علائم هشدار دهنده:

در دوره نامزدی با خانواده، اقوام نزدیک و بعضی دوستان طرف مقابل آشنا می شوید. علائم هشدار

دهنده زیر اگر مشاهده شوند نامزدی‌تان را بهم زنید.

 1. ازدواج بدلیل فرار از خانه پدری.
 2. ناسازگای فرد با خانواده خود) نامزدی به فرد فرصت می دهد که بفهمد رابطه فرد مقابل با خانواده و اقوام چگونه است)
 1. نگرش های منفی کاذب نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجود.
 2. فرد ممکن دوستان، اقوام و یا خانواده‌اش را بطور افراطی کنار بگذارد. هر نوع افراط و تفریطی در هر نوع رفتار جزء علائم هشدار دهنده است.
 1. فرد زمان کافی برای شما نمی گذارد ) در نامزدی ناهنجاری‌های افراد بیشتر و راحت ترظاهر می شود چون افراد تا حدی از رابطه و ادامه آن مطمئن شده و خیالشان تا حدی راحت می شود و به الگو های اصلی رفتاری خود باز می گردند.
 2. اعتیاد به مواد مخدر.
 3. عمل نکردن به قول ها و شعار ها.
 4. کمال گرایی های زیاد و بیمارگونه.
 5. عصبانیت وو خشم کنترل نشده.
 6. عدم مسئولیت پذیری.
 • مزایا و کارکردهای نامزدی:
 1. آشنایی عمیق تر.
 2. ایجاد آمادگی برای ورود به زندگی متأهلی ) از نظر روانشناسی ما باید با پدیده‌ها سازگار شویم، نامزدی این سازگاری را ایجاد می کند)
 • حریم افراد در دوره نامزدی شامل دو حیطه است:
 1. اطلاعات خصوصی.
 2. تماس های جنسی.

روابط جنسی در دوره نامزدی هیچ جایگاهی ندارد پس از عقد باید شروع شود و حدود مشخصی دارد

 • یک رابطه جنسی سالم شامل موارد زیر است:
 1. گفتگو، مذاکره، مکالمه که حرف زدن احساس خوب و انگیزه برقراری رابطه می دهد.
 2. مغازله و معاشقه.
 3. ملامسه ( دست هم را گرفتن، در آغوش گرفتن، بوسیدن)
 4. ملاعبه( لمس نقاط جنسی)
 5. مجامعه ( تماس جنسی که شامل کامل و غیر کامل است)
 • قطعاً برای دوره نامزدی 2 مرحله اول مجاز است. در دوره عقد تا 4 مجاز است اما مجامعه کامل باید شب عروسی اتفاق بیفتد. اگرر نامزدی همراه با محرومیت مشروط باشد ملاسمه را هم ممکن است شامل شود. در دوره آشنایی گفتگو در مسائل جنسی تن‌ها به این شکل مجاز است که از طرف مقابل بپرسید که مسائل جنسی در زندگی شما چه جایگاهی دارد. اگر در دوره نامزدی مرد گفتگوی جنسی نداشته باشد یا از لحاظ روحی مشکل دارد یا معتاد است.
 • تماس جنسی شامل 4مرحله است:
 1. میل
 2. برانگیختگی
 3. ارگاسم
 4. فرونشینی
 • قبل از نامزدی هیچ سفری را با هم تجربه نکنید چون سفر حالت هیجانی مثبت ایجاد می کند و ناراحتی‌ها و سخت گیری ها را کم می کند. در دوره نامزدی سفر خانواده‌ها با هم مجاز است وپس از عقد سفر رفتن بیشتر توصیه می شود.
 • در ماده 1035 قانون مدنی گفته شده؛ وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند. حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادامی که صیغه عقد جاری نشده می توانند از ازدواج امتناع کنند.
 • در ماده 1037 قانون مدنی هر یک از طرفین بعد از بهم خوردن نامزدی می توانند هدیه هایی را که به فرد داده‌اند مطالبه کنند و اگر عین آن نباشد باید معادل آن پرداخت شود.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید