دوران آشنایی

فواید و محدودیت های دوره آشنایی

فواید آشنایی
به قلم مشاور

با تحولات فرهنگی، نحوه آشنایی افراد برای ازدواج نیز تغییر کرده است. نقطه شروع آشنایی، جذابیت طرفین برای یکدیگر است.

2 منبع کلی جذابیت:

 1. اصول و قواعدی که بر اساس آن افراد، جذاب یا غیرجذاب شناخته می شوند.
 2. هنجارهای اجتماعی که چیزی را جذاب یا غیرجذاب نشان می دهد.

منابع جذابیت:

 1. جذابیت ظاهری: تحقیقات نشان داده که جذابیت ظاهری در شروع آشنایی و ازدواج مؤثر است اما در تداوم زندگی مشترک نقش چندانی ندارد.
 2. جذابیت شخصیتی: تحقیقات نشان داده که ویژگی‌های شخصیتی چون صداقت، وفاداری، حساس بودن، خونگرمی و صمیمی بودن، مهربانی، خلق و خوی مناسب، ملایمت و نرمی، صبر و شکیبایی و وقار ومتانت، بیشترین جذابیت را برای افراد ایجاد می کند.
 3. جذابیت اجتماعی: مثل شغل، تحصیلات، طبقه اجتماعی، محبوبیت اجتماعی و…
 4. جذابیت شباهت ها
 5. جذابیت تفاوت ها

نظریه‌های آشنایی:

 • نظریه شباهت ها: بر اساس این نظریه افرادی جذب یکدیگر می شوند که بیشترین شباهت را به هم دارند.
 • نظریه مکمل ها: بر اساس این نظریه افرادی جذب یکدیگر می شوند که با هم تفاوت دارند و تکمیل کننده ویژگی‌های یکدیگرند.
 • نظریه صافی ها: در این نظریه افراد از صافی ها یا فیلترهای مختلف می گذرند تا بهترین انتخاب شود. فیلیترهایی مثل هم مذهب، هم وطن، هم شهری بودن، میزان تحصیلات، طبقه اجتماعی و … . این نظریه کامل تر است.

تمرین:

یک نفر را که برایتان جذاب بوده است در نظر بگیرید و از 0 تا 100 به او نمره دهید و آن را به عنوان نمره الف در نظر بگیرید. سپس به آن شخص بر اساس هر یک از منابع جذابیت نمره ای از 0 تا 100 بدهید و میانگین این 5 نمره را به عنوان نمره ب در نظر بگیرید سپس نمره الف را با ب مقایسه کنید.

اگر نمره الف، 15 نمره بیشتر از نمره ب باشد نشان می دهد که فرد عاطفی فکر می کند و هیجانی است. اگرنمره ب 15 نمره بیشتر باشد نشان دهنده شک و تردید است و اگر تفاوت نمره ها کمتر از 15 باشد نشانه دیدگاه شناختی و منطقی فرد است و اگر کمتر از 5 باشد نشانه دیدگاه واقع بینانه است. البته این مقیاس ها فرضی است و کاملاً علمی نیست.

مزایای آشنایی با هدف ازدواج:

 1. زمینه خودشناسی بیشتر را فراهم می کند.
 2. پی بردن به تفاوت های خود و دیگران
 3. شناخت منابع جذابیت و عدم جذابیت برای خود
 4. مهارت یافتن در ارتباطات اجتماعی

معایب یا محدودیت‌ها:

 • افراد معمولاً فقط ویژگی‌های مثبت خود را نشان می دهند.
 • جذابیت دوره آشنایی فرد را از ابعاد دیگر زندگی مثل شغل، تحصیل، روابط با دیگران و… دور می کند.
 • آشنایی‌های بدون حد و مرز میل به ازدواج را کاهش می دهد.
 • وابستگی عاطفی در این دوره باعث کاهش شناخت واقع بینانه می شود.

خطاهای دوره آشنایی:

 1. نپرسیدن سؤالات کافی به دلایل مختلف مثل عدم آگاهی، کم رویی و …
 2. نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن نشانه‌های هشداردهنده مثل دروغ گوی‌ای، ارتباطات نامناسب و … این مورد به اشکال مختلف بروز می کند مثل توجیه کردن رفتارهای نامناسب طرف مقابل یا دلایل منطقی برای آنها پیدا کردن یا خود را به بدبینی متهم کردن
 3. سازش های عجولانه گام به گام شامل نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورهای خود، محدود کردن علایق خود، محدود کردن روابط با دیگران و فاصله گرفتن از دوستان و اقوام
 4. تسلیم نیازهای جنسی شدن و فقط به دلیل ارضای نیاز جنسی تن به ازدواج دادن
 5. تسلیم ظواهر و مادیات شدن
 6. مقدم دانستن تعهد بر تفاهم
 7. مقدم دانستن تفاهم بر علاقه و دوست داشتن
 8. نادیده گرفتن تردیدها
 9. باور داشتن به تغییر طرف مقابل
 10. اعتقاد به این که با ازدواج همه مشکلات حل می شود.

خواستگاری، مطرح کردن و رسمی کردن درخواست ازدواج است و از مراحل مهم فرآیند ازدواج است.

خواستگاری در تمام جوامع و فرهنگ ها به شکل های مختلف متداول است.

در فرهنگ ما موافقت و حضور خانواده‌ها در جلسه خواستگاری الزامی است.

مخالفت خانواده‌ها اشکال و نتایج مختلف دارد:

 • هر دو خانواده، مخالف و دختر و پسر موافق= این نوع پر خطر ترین است و اصلاً توصیه نمی شود.
 • خانواده پسر مخالف، خانواده دختر و دختر و پسر موافق= ازدواجی پرتنش است.
 • خانواده دختر مخالف، خانواده پسر و دختر و پسر موافق= این ازدواج از مورد قبل پرتنش تر است. هرچند
 • خانم سازشکارترند اما چون در فرهنگ ما خانه پدری پایگاه دوم دختر است مخالفت آن‌ها مشکل ساز است.
 • فقط یکی از والدین دختر یا پسر مخالف باشد= بهتر است حتماً موافقت آن فرد هم جلب شود به خصوص اگر پدر دختر یا مادر پسر باشد.

پیش از خواستگاری باید به نکات زیر توجه کرد:

 • قبل از آمادگی برای ازدواج و تصمیم جدی برای آن نباید خواستگاری صورت بگیرد.
 • از تعدد خواستگاری باید اجتناب شود.
 • خواستگاری تعهدی ایجاد نمی کند.
 • فرد باید تحمل شنیدن جواب منفی را داشته باشد.
 • خواستگاری باید با رضایت دو طرف انجام شود.
 • فرد قبل از خواستگاری یک چارچوب ذهنی از معیارها و آن چه می خواهد بگوید داشته باشد.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید