آمادگی برای ازدواج

علائم یک عشق دیوانه وار

eshgh_divanevar(maharoos.net)
به قلم مشاور

یک عشق دیوانه وار(یا به اصطلاح علمی، مانیایی) با یک عشق معمولی فرق دارد. البته نمی توان گفت یک عشق مانیایی خطرناک و ناسالم است، اما می تواند مشکلاتی را برای فرد ایجاد نماید. در ادامه بر گزارشاتی که از افرادی که دچار این نوع عشق شده اند جمع آوری شده است، می پردازیم:
1) هنگامی که کارها خوب پیش نمی رود (کارهای مربوط به ایجاد رابطه) احساس حالت تهوع و دل آشوبی دارم.
2) اگر از او جدا شوم، آنقدر افسرده می شوم که به فکر خودکشی می افتم.
3) گاهش از فکر او شب تا صبح خوابم نمی برد.
4) وقتی او به من توجه نمی کند در همه بدنم احساس مریضی و ناخوشی می کنم.
5) از وقتی عاشق او شده ام تمرکزم دچار مشکل زیادی شده است.
6) اگر شک کنم که او با کس دیگری است، اصلاً نمی توانم آرام باشم.
7) اگر برای مدتی به من کم توجهی کند من با کارهای احمقانه سعی می کنم توجهش را جلب کنم.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید