دوران آشنایی

علائم هشدار دهنده در ازدواج

علائم هشدار دهنده در ازدواج
به قلم مشاور

اگر این علائم را در خود یا همسر آینده تان می بینید دست نگه دارید و بیشتر رابطه را بررسی نمایید:

 1. ازدواج به فاصله كوتاهي از يك فقدان معني دار
 2. آرزوي دور شدن از يك نفر در خانواده ي پدري
 3. متفاوت بودن پيشينه ي همسران
 4. وجود خواهر و برادر ناسازگار
 5. سكونت خيلي نزديك يا خيلي دور از خانواده
 6. وابستگي مالي يا عاطفي به خانواده
 7. ازدواج قبل از سن بيست سالگي
 8. مدت آشنايي يا نامزدي كمتر از شش ماه و يا بيشتر از سه سال
 9. انجام مراسم ازدواج بدون حضور خانواده يا دوستان فعلي
 10. حاملگي زن قبل از ازدواج يا در خلال سال اول
 11. نا شاد و بد بودن دوره كودكي يا نوجواني
 12. رابطه ضعيف با خواهرو برادران و يا والدين

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید