آمادگی برای ازدواج

چگونه با عشق برخورد کنیم؟

برخورد با عشق
به قلم مشاور

وقتی عاشق می شویم 3 اتفاق درون ما می افتد:

 • علاقه شدید قلبی و گرایش شدید به کسی یا چیزی
 • میل به انجام کارهای محبت آمیز» داشتن رفتارهای مثبت نسبت به موضوع عشقمان«
 • میل به ماندن در رابطه و حفظ آن» و اینکه او را هم برای خود حفظ کنیم = تعهد«

اگر یکی از این سه اتفاق نیفتد عشق ما ناقص است و به ثمر نمی رسد.

در قسمت اول 2 بخش داریم

 1. هیجانی
 2. فکری

نحوه رو به رو شدن با بعد هیجانی عشق

آقای میر محمد صادقی، رو به رو شدن با بعد هیجانی عشق را به گاو بازی تشبیه می کند که شامل سه جزء است.

 • گاو وحشی حساس به رنگ قرمز که نماد هیجان عشق است.
 • گاو باز که نماد فرد عاشق است که هیجان عشق را با خود حمل می کند.
 • پرده قرمز رنگ که نماد جذابیت های مختلف معشوق است

شامل:

 • ظاهرفرد (از جسمی گرفته تا جنسی)
 • صرف حضور فرد
 • جذابیت شخصیتی و اجتماعی

در پایان بازی، سرگاو بریده می شود و این در بحث عشق به معنای به کنترل در آوردن هیجان عشق است. هیجان خواهی، بخش مهمی از وجود آدمی است که اگر به آن توجه نکنیم، کودک درونمان را نشناخته ایم. وقتی عاشق می شویم بعد هیجانی فعل می شود برای موفقیت در عشق باید هیجان را کنترل کنیم. شناخت روی جنبه های هیجانی و بر انگیزاننده های هیجان به کنترل آن کمک می کند. اگر فکر از هیجان جلو بیفتد. فرد بی حس، سرد و بی عاطفه به نظر می رسد و اگر هیجان از فکر جلو بیفتد فرد هیجان زده، دمدمی و تند خو به نظر می رسد و احتمالاً زود سرد می شود.

اتفاقات زیر باعث خسته شدن گاوه یا کنترل هیجان می شود.

 1. عدم دیدار
 2. دیدار کنترل شده
 3. تقویت معنویت در درون

صادقانه هیجان داشته باشیم، هیجان ها را کنترل کنیم تا کم کم و خود به خود صمیت شکل بگیرد

در ابتدا ممکن است میزان عشق دو طرف یکسان نباشد اما با گذشت زمان میزان عشق آنها هماهنگ می شود.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید