آمادگی برای ازدواج

با تجرد ناخواسته چطور کنار بیاییم؟

با تجرد ناخواسته چطور کنار بیاییم
به قلم مشاور

گفتیم که ازدواج نکردن بهتر از درگیر شدن در یک ازدواج بد و فرساینده است. از طرف دیگر آمار جهانی نشان می دهد که 90% مردم دنیا حداقل یک بار در طول زندگیشان ازدواج می کنند. این بدان معناست که 10% مردم جهان، خواسته و یا غالباً ناخواسته، هرگز ازدواج نمی کنند. ممکن است بپرسید: با این اوصاف، تکلیف کسانی که مجرد می مانند چیست؟ با عوارض و پیامدهای منفی مجرد ماندن، ازجمله احساس تنهایی و بی پناهی، چگونه می توان کنار آمد؟ در سال های اخیر در کشور ما، به دلیل پدیده فشردگی جمعیت (مهاجرت مردان جوان به شهر های پرجمعیت) و به هم خوردن تعادل جنسیتی جمعیت، پدیده تجردهای ناخواسته، افزایش یافته است و البته بیشتر در خانم ها دیده می شود. عمل کردن به توصیه های ذیل به سازگاری بهتر با زندگی در این شرایط کمک می کند:

  • ازدواج فقط یکی از نقش هایی است که ما می توانیم در طول زندگیمان ایفا کنیم. بسیاری از نقش های دیگر در دنیا وجود دارند که کسانی که ازدواج نمی کنند فرصت بیشتری برای ایفای آنها دارند، مانند بسیاری از فعالیت های خیریه، فعالیت های علمی و هنری، جهانگردی و….
  • بسیاری از خلاءهای عاطفی ناشی از تجرد را می توان با انجام فعالیت های خیریه پر کرد. از جمله تاسیس و ادارۀ انجمن ها و موسساتی که به انسان های آسیب پذیر – مانند معلولان جسمی و ذهنی، کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست، معتادان، زندانیان و خانواده های آنها – کمک و یا حتی برای نجات طبیعت و حیوانات تلاش کنند.
  • این افراد فرصتی استثنایی برای کسب دانش و هنر و خلق و تولید آثار علمی و هنری دارند. این نکته جالب توجه است که بسیاری از دانشمندان و هنرمندان بزرگ جهان هرگز ازدواج نکرده اند!

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید