انتخاب همسر

استخاره آری یا نه؟

استخاره آری یا نه
به قلم مشاور

همان طور که در سایر مطالب مشاهده کردید در مراحل آشنایی و شناخت لازم برای تصمیم گیری و انتخاب همسر تقریباً جایی برای استخاره وجود ندارد. مطالعه قرآن کریم نشان می دهد که این کتاب مقدس، پر است از دستورات و توصیه های جدی به تفکر، تعقل، عبرت آموزی، و مشاوره.
البته استخاره در برخی از موارد خاص می تواند کمک کننده باشد، و آن هم در مواقعی که فرد بر سر یک دوراهی قرار گرفته و تدبیر و مشورت با اهل فن، برتری هیچ یک از این دو راه را تایید نمی کنند. در این موقعیت ها؛ که البته به ندرت به وجود می آیند؛ برای خروج از تعارض چه چیزی بهتر از تفال به کتاب مقدسی چون قرآن کریم؟ شاید توصیه برخی از روایات حضرات معصومین(ع) به استخاره بر همین اساس باشد.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید