ارتباط با همسر

ارتباط صحیح با همسر

ارتباط صحیح با همسر
به قلم مشاور

چه بسیارند همسرانی که آنچنان مناسب همدیگر به نظر می رسند و آنچنان زندگی را زیبا شروع می کنند که همه تصور می کنند عقد این دو از روز ازل در آسمان ها بسته شده است! اما پس از مدتی آنچنان زندگی ایشان به هم می خورد که نه تنها موجب تعجب اطرافیان می شود بلکه ترس و وحشت نسبت به ازدواج را در دل سایر جوانان فامیل که هنوز ازدواج نکرده اند ایجاد می کند. به راستی علت چیست؟
پاسخ در عین پیچیده بودن، بسیار ساده است: با انتخاب همسر و انجام ازدواج نه تنها کار به پایان نرسیده است بلکه طرفین تازه در ابتدای مسیر پرفراز و نشیب زندگی مشترک قرار گرفته اند. سازگاری با شرایط جدید و تجربه نشده، کاهش جذابیت های اولیه، نا آگاهی و نداشتن مهارت کافی نسبت به اصول ارتباط صحیح با همسر، و فشارهای روانی ناشی از این امور، گاهی زندگی را به کام همسران جوان تلخ می کند. بنابراین لازم است همسران از قبل از ازدواج خود را برای مواجهه با این شرایط آماده کنند و مهارت های ارتباطی لازم را کسب کنند.

درباره ی نویسنده

مشاور

دیدگاهی بنویسید